cách để trưởng thành

Cuộc sống không phải đường thẳng, cách duy nhất để trưởng thành là đi về phía trước

Cứ nghĩ những ngày được rong ruổi khắp nơi chẳng bao giờ đến, tưởng chừng…