rượu mơ Umeshu

Cách làm rượu mơ Umeshu kiểu Nhật

Mùa hè tới đồng nghĩa với mùa mơ đã tới, tranh thủ cuối tuần vợ…